Jag har nu fått en lista med det senaste årets nya namn:

Blåsippsvägen
Borgmästarrondellen
Fotbollsrondellen 
Fru Edlas Plats
Holmtorpsparken
Hultet
Klacken
Kornellstigen
Kärleksparken
Lekbäcken
Linneastigen
Lummerstigen
Läktarplatsen
Matchgatan
Midtinaparken
Mjölnareparken
Ryssnäsvägen
Skogsbrantsvägen
Skogstryvägen
Skogsviolstigen
Skvattramstigen
Stensötaparken
Stensötavägen
Tallörtstigen
Tibaststigen
Trehörningen
Tråbrunnarondellen
Tussilagovägen
Vildapelvägen

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.