Den 23 september 1952 namngavs Alfred Nyréns väg, Englundsvägen och Holms väg i Åby.

Alfred Nyrén (1867-1955), som till yrket var skomakare, arbetade som Kvillinge kommuns förste sjukkassekassör. Som förtroendeman var han ordförande i fattigvårdsstyrelsen fram till 1930 samt ledamot av landstingsfullmäktige 1914-1917.

Smeden Robert Englund drev egen rörelse i Kvillinge, men det är oklart varför han hedrades med en egen väg.

Banarbetaren Axel Holm innehade många kommunala förtroendeuppdrag i Kvillinge kommun, bland dem ordförande i kommunalfullmäktige och i kommunalnämnden från 1949 till sin död 1962.