Den 23 september 1952 namngavs Alfred Nyréns väg, Englundsvägen och Holms väg i Åby.

Alfred Nyrén (1867-1955), som till yrket var skomakare, arbetade som Kvillinge kommuns förste sjukkassekassör. Som förtroendeman var han ordförande i fattigvårdsstyrelsen fram till 1930 samt ledamot av landstingsfullmäktige 1914-1917.

Smeden Robert Englund drev egen rörelse i Kvillinge, men det är oklart varför han hedrades med en egen väg.

Banarbetaren Axel Holm innehade många kommunala förtroendeuppdrag i Kvillinge kommun, bland dem ordförande i kommunalfullmäktige och i kommunalnämnden från 1949 till sin död 1962.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.