År 1903 fick arkitekten Filip Hultgren i uppdrag att för byggherrarna Carl Johan Hultgren och David Olson rita denna magnifika jugendbyggnad. C J Hultgren och Filip Hultgren var inte släktingar, även om man kan tro det eftersom de båda hade samma efternamn.

Nygatan 74

Huset är beläget i hörnet av Bryggaregatan och Nygatan. Jugendfasaden är sparsmakad men i gengäld är trapphuset mot Nygatan och lägenheterna mer påkostade. Huset består av fyra våningar och oinredd vindsvåning där den totala ytan är 450 kvm. På bottenvåningen finns en butik med caféverksamhet. Några större ombyggnader har inte genomförts utan byggnaden är ytterst välbevarad. Fråga om byggnadsminnesmärkning bör väckas.

Fasaden består av gul slätputs på tegel. Sockel av granit. Fönsterbågar målade i grön kulör. Fönstren är till stor del i originalutförande. I fasadlivet finns också balkonger i mindre storlek från ursprungsåret 1903. På våning två mot Bryggaregatan finns en större balkong som en dam lät montera under 1940-talet. Sadeltak lagt med rödmålad plåt. Små vindskupor klädda med plåt. Svagt utskjutande men markerat burspråk i hörnet av Nygatan och Bryggaregatan. Fina takgavlar med svagt utskjutande putsdekor (avskalade). Takkupolen över burspråket är klädd med rödmålad plåt. Fin tornspira. Ursprungliga fönsterbågar och dörr till butikslokalen. Bågarna är målade i grön kulör. Butiksdörren är målad i röd kulör

Bostäderna är mycket välbevarade med många originaldetaljer bevarade så som spegeldörrar, skjutdörrar med speglingar, trägolv och sparsmakade stuckaturer. I de större våningarna finns serveringsgångar med skåp i original, dock med visst inslag från en mindre renovering utförd under 1940-talet. I bottenplan mot Bryggaregatan finns en lägenhet som står tom och som inte är moderniserad. Bostaden har enligt uppgift under flera år fungerat så som ateljé.

Trapphus med målningar föreställande antikens Grekland. Lägenheternas entrédörrar har fin ådringsmålning. Spår av gammal ådringsmålning finns under. Pardörrarna i trapphallen har fina speglingar och fin ådringsmålning. Golv av fina keramikplattor. Enklare stuckaturer målade i vit kulör. Portdörrarna är mycket fina och välbevarade. Dessa är målade i mörkröd kulör. Övriga portdörrar är från 1903 och i mycket välbevarat skick. Dörrarna är målade i en mörkgrön kulör. Portikdörrarna har fina smidesverk och dekorationer föreställande löv. De mindre trapphusen är inte inventerade.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.