År 1898 uppförde byggherren och gårdsägaren Rickard Johansson denna mycket stilfulla byggnad ritad och uppförd i nyrenässansstil med influenser från den mellansvenska stenstadsarkitekturen. Uppdraget att rita huset gick till arkitekterna Werner Northun och Carl Landström, som vid denna tidpunkt drev rörelse tillsammans.

Nygatan 157

Byggnaden ligger lummigt inbäddad i hörnet av Östra Promenaden och Nygatan och består av tre våningar och inredd vindsvåning. Byggnaden renoverades genomgående 1972.

Fasaden består av gul slätputs på tegel. Fönsterbågarna är målade i engelsk röd kulör. Samtliga fönster är från 1972. Sockel i huggen granit och därunder låg sockel i granit. Taket är täckt med svart plåt. I hörnet av Nygatan och Östra Promenaden finns en mycket fin lanternin.

Flertalet av lägenheterna har stuckaturer, trägolv, spegeldörrar och kakelugnar bevarade. Några lägenheter har balkong.

Huvudtrapphuset med ingång från Östra promenaden är ett av Norrköpings finaste med vackra målningar och stuckaturer. Målningarna upptäcktes vid renovering i början av 1990-talet och skulle täckts över igen men räddades av en anställd på Hyresbostäder AB. Samtliga lägenhetsdörrar är av modernare karaktär. De mindre trapphusen med adress Nygatan 157 A och B har välbevarade golv i marmor samt lägenhetsentréer i sentida karaktär.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.