År 1900 uppfördes denna nyrenässansinspirerade byggnad av byggherren och gårdsägaren Rickard Johansson. Två år tidigare uppförde Rickard Johansson grannhuset mot Östra Promenaden. Arkitekten som fick uppdraget att rita huset var byggnadsingenjören John Franzén. Huset består av tre våningar och inredd vindsvåning. I början av 1970-talet renoverades huset med stor varsamhet. År 1982 genomgick huset ytterligare en ombyggnad där bland annat våtrum och kök byttes.

Nygatan 155 ritning

Fasaden består av gul puts på tegel och sockel av huggen granit och därunder låg sockel av granitblock.

Merparten av lägenheterna har välbevarad planlösning samt ett stort antal bevarade detaljer så som kakelugnar, stuckaturer, pardörrar, enkla spegeldörrar, trägolv, listverk och äldre typ av höga golvsocklar. Vindsvåningens lägenheter är delvis bevarade men med enklare inredning och listverk. Visst inslag av en hårdhänt 1970-tals ombyggnad i till exempel vindsvåning och i de mindre lägenheterna förekommer. Samtliga lägenheter är upplåtna som bostadsrätter. Några lägenheter har balkong.

Stora trapphuset med ingång från Nygatan har vackra stuckaturer och välbevarat marmorgolv. Portdörren byttes för några år sedan ut mot en ny port men som har drag av äldre stil. I inre trapphallen finns portdörrar i original. I trapphuset finns modernare karaktär av lägenhetsdörrar men med de ursprungliga dörrfodren kvar. Dock är dörrfodren anpassade efter pardörrsentré.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.