Byggnaden, som ligger belägen utmed Nygatan, uppfördes 1898 efter ritningar av arkitekterna Werner Northun & Carl Landström. De båda arkitekterna hade vid denna tidpunkt en arkitektbyrå tillsammans. Huset uppfördes av byggherren Werner Carlsson.

Tallen 7 Nygatan138

Huset består av fyra våningar och oinredd vind. Byggnaden är uppförd i nordtysk nyrenässans med drag av gotisk stil. I nedre plan finns ett antal butiker med försäljning av bland annat skyltar och hårvårdsprodukter.

Huset moderniserades 1975 då man samtidigt förändrade gårdsmiljön. Innan moderniseringen bestod gårdsmiljön av ett två våningar högt gårdshus med mindre lägenheter. Huset var i mycket dåligt skick och en rivning var en fördelaktig lösning för att utemiljön skulle bli bättre. Huset var i övrigt inte särskilt påkostat i vare sig inredning eller rent arkitektoniskt.

Fasaden består av grön spritputs på tegel och sockel av granit. Markerad sockelvåning med bandrusticerad brun puts. Fönstren är av sentida karaktär från ombyggnaden 1975. Taket är lagt med svart falsad plåt. I några lägenheter finns stuckaturer, spegeldörrar, kakelugnar och trägolv bevarade. I huset finns tio lägenheter där de flesta är genomgående.

I trapphuset med ingång från Nygatan finns enkla stuckaturer och golv med sentida beläggning, cement. Portdörrarna ut mot Nygatan i original med smidesverk och sentida frostat glas. Dörrarna är målade i mörkbrun kulör Järngrindarna i portikgången är av sentida karaktär. Modernare karaktär av lägenhetsdörrar men med de ursprungliga dörrfodren kvar.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.