År 1894 sökte byggherren och byggmästaren A P Appelqvist bygglov för att uppföra denna fina byggnad. För ritningarna svarade förmodligen stadsarkitekten Karl Flodin som vid denna tidpunkt var en mycket väl anlitad arkitekt och som ritade en mycket stor mängd byggnader i Norrköping. Flodin kan sägas vara den främsta arkitekten under perioden 1890-1920.

Liljan 18 fasad

Tillsammans med John Franzén hade Flodin arkitektfirman Flodin och Franzén som ritade en stor mängd hus. Firman lades ner i början av 1900-talet. Byggnaden är ritad nyrenässans men få ursprungsdetaljer finns kvar. År 1895 var huset inflyttningsklart. Byggnaden består av tre våningar och oinredd vindsvåning.

Fasaden består av brun spritputs på tegel samt sockelvåningen är till hälften i ljusgrå spritputs. Mot trottoaren finns en lägre granitsockel. Under slutet av 1970-talet byttes samtliga fönster ut mot nya med en främmande indelning. Av den äldre karaktären finns endast den lilla tornspiran i mitten. I övrigt finns takgesimsen bevarad om än täckt av spritputs. Kring portiken finns kolonnerna, valvet och slutstenen bevarade. Taket är täckt av röd falsad plåt.

Flertalet av lägenheterna har originaldetaljerna bevarade så som spegeldörrar, parspegeldörrar, kakelugnar, trägolv och fiskbensmönstrad parkett. Lägenheterna moderniserades i slutet av 1970-talet men planlösningarna och inredningen är i stort sett bevarad.

Trapphuset är ommålat (grått och vitt med röd bård) men vissa originaldetaljer finns bevarade så som golv i svart och vit rutig cementmosaik, listverk, smidesverk, ledstänger och handledare. Under 1970-talet byttes pardörrsentréerna ut mot nya säkerhetsdörrar. Kvar av dem gamla dörrarna finns endast en liten dörr med speglingar.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.