Den 29 januari 1987 namngavs Norrviksvägen i Sikudden i Kvillinge landsbygd.

Vägen har fått sitt namn efter Norrviken, Bråvikens nordligaste vik vid Kvillingeslätten, som samhället ligger vid. Här uppförde trädgårdsmästaren Rudolf Abelin (1864–1961) på 1890-talet ett bostadshus med omgivande terrasser, trädgårdsmästeri, drivhus och orangerier. Abelin flyttade senare till gården Lilla Båstad vid Hallandsåsen och anlade där en storartad trädgårdsanläggning som i dag är en av landets bäst bevarade 1900-talsträdgårdar. Den fick samma namn som hans första anläggning: Norrvikens trädgårdar.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.