Rådhusen har genom historien varit städernas viktigaste maktcentrum. I Norrköping har det funnits en rad rådhusbyggnader – både vid Gamla torget och vid Tyska torget.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings alla rådhus.

Här finns länkar till de övriga krönikorna.

(Norrköpings gamla rådhus som 1734–1906 låg på samma plats som dagens rådhus.