Inför riksdagen i Norrköping 1769 beslutade stadens styrande att alla gator skulle namnges. Dessutom skulle gatuskyltar och husnummer sättas upp för att de tusentals besökarna skulle hitta lättare.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings allra äldsta gatunamn.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Karta över Norrköping år 1769 med alla stadens gatunamn. Norrköpings stadsarkiv)