År 1350 nämns för första gången ett gatunamn i Norrköping: Norra allmänningsgatan. Gatan tros ha gått österut från Gamlebro och passerat norr om S:t Olai kyrka.

Allmänningsgator var viktiga genomfartsleder och handelsgator. Norra allmänningsgatan förutsätter förstås en Södra allmänningsgatan och det är troligen den gata som gick mot sydöst från Gamla torget och som omväxlande kallas Söderköpingsgatan och enbart ”allmänningsgatan”.

(Modell över det medeltida Norrköping, Norrköpings stadsmuseum)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.