År 1350 nämns för första gången ett gatunamn i Norrköping: Norra allmänningsgatan. Gatan tros ha gått österut från Gamlebro och passerat norr om S:t Olai kyrka.

Allmänningsgator var viktiga genomfartsleder och handelsgator. Norra allmänningsgatan förutsätter förstås en Södra allmänningsgatan och det är troligen den gata som gick mot sydöst från Gamla torget och som omväxlande kallas Söderköpingsgatan och enbart ”allmänningsgatan”.

(Modell över det medeltida Norrköping, Norrköpings stadsmuseum)