Fantastiskt vacker byggnad uppförd 1900 efter ritningar av Janne Lundin. Byggherre var kyrkoherden och psalmförfattaren Edvard Evers. Han skrev också julsånger och den mest kända är ”Jul jul strålande jul”, som han skrev tillsammans med Gustav Nordqvist. Evers föddes 1853 och var den första kyrkoherden i Matteus församling. Han dog 1919 och ligger begravd tillsammans med sin fru och sin före detta fru på Matteus kyrkogård.

Byggnaden består av tre våningar med inredd vind där Tempel riddarorden har sin samlingssal. Tempelriddarorden har ett flertal våningar. Andra våningen med igenmurade fönster. Byggnaden är uppförd i borgerlig romanticism. Byggnaden moderniserades 1935 samt 1986 då man byggde loftgångar till en del lägenheter.

norrapromenaden118

Byggnadens fasad består av ljusgul puts på tegel och mot gården gul puts. Sockel i granit. Hiss i direkt anslutning till loftgångar. Trapphus ombyggt till lägenheter (Värmlandsgatan 1, gårdsentré). Ursprungliga dörrar till portik och huvudingång.

Mycket påkostade lägenheter med kakelugnar, spegeldörrar, vissa med blyinfattat glas, trägolv, stuckaturer och vackra dörröverstycken. En del lägenheter har sentida inredning samt delvis förändrad planlösning med ingång via loftgång samt matplats i f.d. trapphus, denna med rund rumsform. I festvåningen finns vackra salar med originaltapeter, vissa i plysch.

Trapphuset med ingång från Värmlandsgatan är mycket vackert med bevarat marmorgolv, fina pardörrar, vackra stuckaturer och takmålningar. Pardörrsentréerna är målade i grå kulör och är i mycket gott skick.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.