År 1897 ville den f.d. vävaren Nils Johan Andersson visa sitt välstånd genom att uppföra en byggnad i kvarteret Vesslan. Kvarteret i sin helhet skapades genom utbyggnaden av stadens kvartersindelning år 1879. Många av husen i kvarteret byggdes för att täcka det bostadsbehovet som fanns i och med att textilfabrikerna låg precis intill. Tre av husen i kvarteret, alla i direkt anslutning till Norra Promenaden (tidigare Stationsgatan), byggdes förmodligen avsiktligt för tjänstemän och direktörer med familjer. Detta är ett av de tre som byggdes för just det ändamålet. Resterande byggnader var enkla ”arbetarbostäder” men med fasader i påkostad jugend och nyrenässansstil. Nils Johan Andersson köpte tomten något år tidigare och uppdraget att rita huset gick förmodligen till en lokal aktör men då bygglovsritningarna är osignerade finns det inget svar på vem detta skulle kunna ha varit. Det sägs att huset ritades av stadsingenjören Robert Weisse. I huset bodde många olika sorters människor och bland de fanns direktörer, väverskor, kakelugnsmakare och studenter. De sistnämnda startade år 1897 föreningen kamraterna, numera IFK Norrköping.

1890_tal
”Oxvalla Slott” kallades byggnaderna ovan efter att de uppfördes, ett uttryck som idag är borta.

Den första och enda genomgripande moderniseringen skedde år 1969 då man byggde om trapphus, ändrade lägenhetsindelningar, byggde om kök och badrum samt rev ut en stor del av de gamla kakelugnarna. I början av 1980-talet revs gårdshuset med mindre järnspiselrum.

Fasaden mot gatan består av grön puts på tegel och mot gården är fasaden färgad i ljusrosa puts och sockel i granit. Fasaden hade vid uppförandet en ljusare färg, troligen beige med vinröda fönsterbågar och invid takfrisen små blomsterslingor. Entrédörren med ingång från Norra Promenaden är av senare karaktär i teak som delvis påverkar fasaden negativt. Portikgången är sedan 1969 öppen utan några grindar och skulle genom uppsättning av trä eller järnsmidesgrind få ett mer tidsenligt utseende. Fönstren mot promenaden byttes år 2000 då ljudnivån mot gatan var för hög. Det tidigare fönsterbytet som utfördes 1969 motiverades med att de gamla fönstren var ”höga och omoderna”.

I de allra flesta lägenheterna finns fina och välbevarade stuckaturer och parspegeldörrar. I fyrorna finns en resp. två kakelugnar bevarade i färgerna grönt och vitt/rosa. I två ettor finns vardera en kakelugn med en stor spegel vardera. Lägenhetsstorlekar från ett- till fyra rum och kök med tonvikt på ett rum och kök. De ursprungliga storlekarna var ett- till sex rum och kök. Till två av lägenheterna finns balkong mot gård. Samtliga lägenheter har utsikt över Matteuskyrkan och folkparken. De flesta av lägenheterna är också genomgående.
Axel Svärd

Huvudtrapphuset, med ingång från Norra Promenaden 112 A, har vackra målningar, stuckaturer och väl bevarat marmorgolv. Få originaldetaljer i övriga delen av trapphuset i uppgång A och B. De vackra målningarna i trapphuset med ingång från Norra promenaden är inte signerade. Att målningar i trapphusen är signerade är i Norrköping ovanligt.

Huset inventerades år 2001 av Bo Daniel Hörnestam.