Huset ligger vackert beläget utmed Norra promenaden och fortsätter sedan en liten bit in på Åbygatan. Huset uppfördes 1891 efter ritningar av troligen stadsingenjör Robert Weisse. Byggherre var gårdsägaren och vävaren Nils Johan Andersson, som under en tid bodde i huset. Här bodde också fabrikören Gustav Wahren. Huset är byggt i nyrenässansstil med många fasaddekorationer bevarade. Huset består av fyra våningar och kallvind. Byggnaden var den första som byggdes i kvarteret Vesslan och är exempel på tidig nyrenässans. Många av husen i kvarteret byggdes för att täcka det bostadsbehovet som fanns i och med att textilfabrikerna låg precis intill. Tre av husen byggdes förmodligen avsiktligt för tjänstemän och direktörer med familjer. Detta är ett av de tre som byggdes för just det ändamålet. Resterande byggnader var enkla ”arbetarbostäder” men med fasader i påkostad jugend- samt nyrenässansstil. Kvarteret i sin helhet skapades genom utbyggnaden av stadens kvartersindelning 1879.

1890_tal
”Oxvalla Slott” kallades byggnaderna ovan efter att de uppfördes, ett uttryck som idag är borta.

Byggnaden moderniserades varsamt 1973 och samma år utförde man också fönsterbyte.

Fasaden består av gul puts på tegel och sockel i granit. Fasadrenovering utfördes 2003. Fasaden hade mycket troligen en svagt ljusbeige kulör när det uppfördes.

Flertalet av lägenheterna har trägolv, spegeldörrar, stuckaturer och vackra kakelugnar bevarade. Lägenhetsstorlekar från ett till fem rum och kök, med ytor från 42-155 kvm. Till en av lägenheterna finns balkong med utsikt över Folkparken och Norra promenaden, den monterades upp 1918. I bottenplan mot Åbygatan finns en butik och i hörnet av Norra Promenaden och Åbygatan ligger ett konditori.

Huvudtrapphuset har vackra paneler samt takstuckaturer och glasdörrar bevarade. Inre delen av trapphuset har hög golvsockel med imitations marmorering på väggar, bevarat marmorgolv och lägenhetsdörrar i modernare karaktär men med spegling.

Till lägenheterna finns även köksingångarna kvar i form av enkla spegeldörrar. I de övriga trapphusen finns lägenhetsdörrar i modernare karaktär, nyare målningar i grön kulör och delvis bevarade marmorgolv. De mindre trapphusen är målade i någon kulör som liknar neongrön.

norraprom110

Huset inventerades år 2001 av Bo Daniel Hörnestam.