Det fanns bebyggelse norr om Strömmen redan på medeltiden, bland annat S:ta Gertruds kapell på 1500-talet, samt kvarnar och fasta fiskeplatser. Vid arkeologiska undersökningar i kvarteret Mjölnaren påträffades gravar från 1000- och 1100-talet – vilket visar på bosättningens långa historia.

Nordankvarteret utökades i början av 1600-talet med Nya staden på Saltängen, som i dag är en egen stadsdel.

Kvartersnamnen i Nordantill har till stor del levt kvar sedan 1729 och många av dem är hämtade från den tidens tomtägare. Gatunamnen lever här till stor del kvar sedan 1769 och de har anknytning till hantverk och bruksyrken: Garvaregatan, Luntgatan, Smedjegatan och Tunnbindaregatan.