Herrgård i S:t Johannes socken sydost om Norrköping; 2 mantal, taxeringsvärde 61 000 kronor, kvarn och såg 20 000 kronor. Har samma ägare som Åselstad i Tingstads socken.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)