Den 7 juni 1994 namngavs Myrmalmsvägen i Krokek.

Namngrupp ”järnhantering”. Med anledning av den järnhantering som förekommit inom Krokbäckskärret fick tre nya vägar namn med anknytning till detta 1994.