Den 29 april 1970 namngavs Mäklaregatan i Sylten.

Namnet hör till gruppen ”hamnverksamheter”. En skeppsmäklare är en redares eller fartygsoperatörs representant i en hamn.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.