Lucernvägen i Krokek namngavs senast 1968.

Namngrupp ”grödor.” Lusern (eller lucern) är en ärtväxt som främst odlas som foder.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.