Lucernvägen i Krokek namngavs senast 1968.

Namngrupp ”grödor.” Lusern (eller lucern) är en ärtväxt som främst odlas som foder.