By i Borg och Löts socken nära Eksunds järnvägsstation. Socknen Löt sammanslogs i förra århundradet med sin moderförsamling till en enda socken.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)