Den 21 april 1949 namngavs Ljuraparken i Ljura.

Den centrala parken i stadsdelen Ljura, som fått sitt namn av att den anlades på Ljura gårds mark. Gårdens namn skrevs 1384 Lywra och kan ha sin förklaring i Ljura bäck som rann förbi gården. Namnet är bildat av det fornsvenska ordet liure (takfönster, takglugg) och ”ljuren” anses syfta på den ljusa öppning som bäcken bildar i den höga, skogbeväxta förkastningsbranten i söder.