Den 21 april 1949 namngavs Ljuragatan i Ljura.

Gatunamnet hämtades från gården Ljura på vars mark större delen av den nya stadsdelen Ljura byggdes. Gården omnämns första gången 1384 och namnet kan ha sin förklaring i Ljura bäck som rann förbi den. Namnet är bildat av det fornsvenska ordet liure (takfönster, takglugg) och ”ljuren” anses syfta på den ljusa öppning som bäcken bildade i den höga, skogbeväxta förkastningsbranten i söder.

(Ljuragatan. Foto: Lennart Olsson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)