Herrgård i S:t Johannes socken, sydost om Norrköping; 4 mantal, taxeringsvärde 90 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)