Lingonvägen i Marbystrand på Vikbolandets landsbygd namngavs senast 1974.

Information om namnet saknas. Vägen löper längs en skog som möjligen utgör goda lingonmarker.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.