By i S:t Johannes socken på sydöstra sidan av Norrköping.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)