Den 21 november 1968 namngavs Första Kyrkvägsgränd, Andra Kyrkvägsgränd, Tredje Kyrkvägsgränd och Fjärde Kyrkvägsgränd i Pryssgården.

Detta torde vara Norrköpings märkligaste namnsvit och gränderna har fått sina namn av att de är återvändsgator som utgår från Kyrkvägen.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.