Den 21 oktober 1958 namngavs Kungsbackevägen i Skärblacka.

Kungsbacken är ett naturområde söder om Motala ströms utlopp från Glan. ”Där är så vackert sommartiden. Sägen: Där ska varit kungar eller krig”, noterade ortnamnsupptecknaren Gustaf E. Ohlsson 1937.