Den 3 oktober 1990 namngavs Kummelgatan och Storhögsgatan i Brånnestad. I närheten finns ett gravfält, monumentalt placerad på krönet av en höjd och som består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern.