I hörnet av Kristinagatan och Trädgårdsgatan ligger denna fina och välbevarade byggnad uppförd 1899 av AB Norrköping Saluhall som vid uppförandet hade avsatt stor plats i bottenvåningen för salustånd. Arkitekten som fick uppdraget att rita byggnaden var John Franzén som vid denna tidpunkt arbetade tillsammans med stadsarkitekten Karl Flodin.

I husets bottenvåning fanns vid uppförandet både saluhall och enskilda butikslokaler. I saluhallen fanns det plats för hela 63 salustånd. I de övriga våningarna i huset fanns bostäder om ett till fem rum och kök. Saluhallen var dåtidens svar på det vi idag kallar för galleria. Förmodligen hämtades inspiration till denna saluhall från de stora galleriorna i Stockholm.

svardet2

Idag finns det ett gym i saluhallens gamla lokaler och butikslokalerna består av pubverksamhet, optiker och frisör.

Byggnaden består av fyra våningar och inredd vindsvåning. Huset är uppfört i nyrenässans men av de ursprungliga dekorerna finns idag endast ett fåtal bevarade. Fasadmaterialet består av ljusbeige slätputs på tegel och sockel i råhuggen kalksten. Husets fönster är av sentida karaktär men med den ursprungliga indelningen. Taket består av plåt i grön kulör.

Mycket välbevarade lägenheter med stuckaturer vid takfot. I vissa rum är hela tak dekorerade med stuckatur. En del av lägenheterna har kakelugnar bevarade. Det största flertalet av lägenheterna har också trägolv, listverk, spegeldörrar och väggpaneler bevarade. En del lägenheter har mycket stora ytor.

Trapphusen är i mycket välbevarat skick med marmoreringstapet och golv av vit och svartrutig marmor. Trappräcken delvis i smide. Dörrar i trapphuset mot Trädgårdsgatan har mycket fina dörröverstycken i utsnidat trä. Dörrar i original. I trapphuset mot Kristinagatan är pardörrsentréernas spegling dold av förspikade skivor. I övrigt har trapphuset samma utseende som det mot Trädgårdsgatan bortsett från att en hiss i mindre storlek installerats i slutet av 1930-talet. I trapphuset mot Trädgårdsgatan finns balkonger i sentida utförande.

Byggnadens karaktär och läge i staden är av stor betydelse för kulturmiljön. Det bildar också en fin fond mot Nya torget. Lägenheterna speglar byggherrens välstånd och mängden bevarade detaljer gör att byggnaden är högt klassad även interiört sett.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.