Den 22 juni 1983 namngavs Bäckängsvägen, Järngruvevägen, Klumpstugevägen, Kopparbovägen och Litorinavägen i Kopparbo i Kolmårdens landsbygd.

Bäckängsvägen hade kallats så i lång tid. Järngruvevägen fick sitt namn av att det under 1600-talet hittades järnmalm i berget Klumpen nordost om Kopparbo. Klumpstugevägen efter den äldsta stugan i området som sedan minst 150 år hade kallats Klumpstugan. Kopparbovägen var den enda farbara vägen in till området Kopparbo. Litorinavägen anknyter till Litorinahavet, som Östersjön kallades 8000-1000 f.Kr. Havet hade då sin strandlinje något söder om vägen och där har gjorts fynd av trindyxor från stenåldern.

(Flygfoto över Kopparbo, cirka 1952. Foto från sajten Kopparbo – förr och nu, http://www.kopparbo.se/)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.