Gård i Borg och Löts socken. Tillhör Alsäter.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)