Byggnadsingenjören G J Lundell uppförde 1907 denna fina och välbevarade jugendbyggnad. Lundell lät arkitekten Hans Lindblad rita huset. Lindblad bodde och verkade i Norrköping under en mycket kort tid och kom att rita ett flertal fina byggnader i främst jugendstil.

Huset består av fem våningar och vindsvåning som används till förråd och inredningen är välbevarad med väggar och dörrar av pärlspont och golv av tegel. Ursprungliga järndörrar till vindsutrymmet målade i vitt och på insidan i grått. Mycket värdefull jugendbyggnad med nästintill orörd rumsindelning och med en stor mängd originaldetaljer både i exteriör och interiör. Under 2006 har en del lägenheter som tidigare varit kontor byggts om till bostäder.

knappingsborgsgatan13

Fasaden består av grön puts mot gatufasaden och efter den senaste fasadrenoveringen har fasadbelysning monterats upp. Till lägenheterna i gathuset finns även balkonger med enkla smidesverk. Sockeln består till stor del av naturstensblock och där under låg sockel av granit mot trottoar. Mot gården är fasaden färgad i orange puts med viss sprickbildning. Fönstren mot gatan och mot gården är i sentida utförande.

Mycket fina och välbevarade lägenheter i gatuhuset bestående av stora rum i fil och med många originaldetaljer bevarade så som serveringsgångar, väggpanel i vit kulör, kakelugnar och öppna spisar med dekorationsmålningar. Flertalet av eldstäderna kommer från Rudholms Kakelugnsfabrik. Fabriken grundades 1866 av Johan Zacheus Rudholm. Fabrikens första lokaler låg på Nya Rådstugugatan 30. Rudholms kakelugnar såldes till hela södra och mellersta Sverige. Från 1900 drevs fabriken av sonen John Rudholm. Fabriken lades ner 1914 men huset som fabriken låg i finns fortfarande kvar och är idag ombyggt till moderna lägenheter.

I lägenheterna finns också parspegeldörrar, enkla spegeldörrar, skjutdörrar med speglingar och trägolv/fiskbensmönstrad parkett. Stuckaturer i form av blommor och slingor. Lägenheterna i huset består av hyresrätter i varierande storlekar. Lägenheterna i gathuset har balkong mot gatan och mot gården. Mot gården är balkongerna i nyare utförande med plåtbeklädnad.

Trapphuset med ingång från Knäppingsborgsgatan har fint golv av marmor. Marmoreringsmålningar på halva väggen medan övre delen är målad i vit kulör. Hiss från 1907 bestående av äldre dörr av mässing, innerdörr av borstat stål och inredningen består av tunna rödfärgade skivor som täcker den ursprungliga speglingen. Golv i brunmålat trä. I trapphallen finns golv av marmorplattor, dörrar från uppförandeåret med på insidan gamla dörrhandtag medan det på utsidan är handtag av senare karaktär. I taket finns stuckaturer i i enklare utförande medan takrosetten har mer böljande former av blommor. Vissa sprickor i målningen i yttre delen av trapphuset.

De mindre trapphusen har till viss del sin ursprungliga inredning bevarad om än med åren moderniserad. Gamla köksdörrar med speglingar och dassdörrar med målat glas (gäller våning ett) och golv av cementmosaik. I trapphuset finns det också moderna lägenhetsdörrar och målning av senare karaktär med målade väggar i ljusorange med vit överdel. Inga stuckaturer.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.