Klövervägen i Krokek namngavs senast 1970.

Namngrupp ”grödor.”

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.