Den 8 juni 1944 namngavs Fridtunagatan, Johannesparken, Klingsbergsparken, Schalegatan och Tvärgatan i Klingsberg.

Fridtunagatan fick sitt namn efter handelsträdgården Lilla Fridtuna, genom vars mark gatan drogs; Johannesparken efter intilliggande S:t Johannes kyrka; Klingsbergsparken efter gården Klingsberg som ännu låg på höjden i parken; Schalegatan efter bruksägaren Henning Schale (1814-1908), som donerade penningar till olika sociala ändamål, bl.a. en byggnad för konvalescenthemmet Mamre; Tvärgatan är helt enkelt en kort tvärgata.

(Klingsbergs gård på höjden i nuvarande Klingsbergsparken)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.