Herrgård i Borg och Löts socken, sydväst om Norrköping. Egendomen består av Klinga 4 1/8 mantal med Resebro 3 mantal, tillsammans taxerade till 180 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.