Gård i Borg och Löts socken, sydväst om Norrköping; tegelbruk taxerat till 2 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)