Gård i S:t Johannes socken, söder om Norrköping; 1 mantal taxerad till 42 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)