Den 25 april 1961 namngavs Kapellvägen i Skärblacka.

Vid vägen låg Betelkapellet som byggdes i början av 1900-talet av Skärblacka Baptistförsamling och numera är bostadshus. Delar av vägen hette tidigare Arkstigen och Arkvägen.