Herrgård i S:t Johannes socken söderut från Norrköping, 1 mantal, taxeringsvärde 51 500 kr.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)