Alla gatunamnsskyltar är inte officiella. Den här sitter på Gamla Rådstugugatan 10, runt hörnet vid cykelbanan mot Spången.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.