Gård i Borg och Löts socken under Borgs herrgård.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)