Stadsfullmäktiges och kommunfullmäktiges protokoll och handlingar 1881-2012 är viktigt källmaterial för boken.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.