Stadsfullmäktiges och kommunfullmäktiges protokoll och handlingar 1881-2012 är viktigt källmaterial för boken.