Åren 1787-1789 uppfördes en kyrka efter ritningar av arkitekten Jacob Wulff. Den stod på en gammal kyrkplats och var en korskyrka av sten. Sedan kyrkan brunnit på 1820-talet återuppfördes den efter ritningar av stadsarkitekten Johan Erik Hammarling. Den nya kyrkan byggdes i stort sett som sin föregångare, men det tidigare valmade taket har utbytts mot sadeltak över koret och långhuset. Sakristian är belägen i öster. Den rundbågiga portalen flankeras av pelare under ett tympanon med rundfönster.

År 1902 sålde S:t Johannes församling tomten och kyrkan till Norrköpings stad, varefter en ny kyrka uppfördes på annan plats. År 1913 företogs en ombyggnad efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten. Sedan dess fungerar kyrkan som stadens konsertlokal, under benämning Hörsalen. 1972 restaurerades byggnaden efter ritningar av arkitekten Hans Gode, varvid en provisorisk tillbyggnad uppfördes i sydväst.

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981)

(Foto: Västgöten (Wikimedia  CC-BY-SA-3.0))