I hörnet av Hörngatan och Nygatan ligger denna mycket vackra byggnad uppförd 1897 efter ritningar av troligen arkitekten John Franzén. Under 1898 förlängdes huset mot Hörngatan. Byggherre var Carl Julius Gustafsson som vid denna tidpunkt uppförde flera byggnader i staden. Under de första åren bodde arkitekterna John Franzén och Werner Northun i huset. Huset skänktes av Carl Julius Gustafsson till släkten Leijonmarck i början av 1900-talet och huset är fortfarande i familjen Leijonmarcks ägo. Carl Julius Gustafsson fick vård av familjen och tillbringade sina sista år i detta hus.

Hörngatan 8

Huset, som är uppfört i en stram nyrenässansstil, är mycket välbevarat och har därmed många ursprungliga detaljer bevarade. I flertalet av lägenheterna finns mycket fina och fungerande kakelugnar, snickerier, trägolv, stuckaturer, spegeldörrar och serveringsskåp bevarade. Till några lägenheter finns balkonger som vetter mot Nygatan.

Vid moderniseringsarbeten 1971 inredde familjen Leijonmarck badrum i huset och familjen var då mycket försiktig med förändringar av planlösningarna. Byggnaden är ett gott exempel på varsam renovering. Fasaden består av ljusgul slätputs på tegel och sockel av granit. Taket är lagt med svart plåt.

I huvudtrapphuset med ingång från Nygatan, finns vackra målningar av mycket vackert slag. Målningarna i trapphuset har endast tvättats en gång och det var 1920 och därför är målningarna mycket välbevarade. Dock så har det kommit uppgift om att trapphuset eventuellt ska målas om då de vackra målningarna börjar flagna. Trapphuset är ett av Norrköpings finaste och bör om möjligt bevaras intakt. Lägenhetsdörrarna är bevarade i original och mycket fina. I trapphuset finns även ett bevarat marmorgolv och vackert smyckade takstuckaturer.

I de mindre trapphusen finns dörrar i original, marmorgolv samt stuckaturer. Portdörren till huvudtrapphuset är utbytt mot en sentida port av aluminium, dock är de ursprungliga dörrarna bevarade och finns förvarade i husets källare.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.