I Norrköpings stadskärna ligger denna mycket fina och välbevarade jugendbyggnad uppförd 1906 efter ritningar av Stockholmsarkitekten Hans Lindblad. Som byggherre stod byggmästaren Emil Lindahl. Han var en mycket framgångsrik byggmästare vid denna tidpunkt och han uppförde ett flertal byggnader för egen räkning. Denna byggnad består av fem våningar mot gatan och mot gården fyra våningar.

Diket 15

Husets fasad består av orangeröd slätputs på tegel. Över en del av fönstren finns växtornament av vit puts. Fasaden har även lätt svängda burspråk. I överkant av burspråken finns enkla ornament av vit puts. Mot gården är fasaden putsad i beige slätputs. Fönsterbågarna är målade i en ljusgrön kulör. Sockelvåningen består av bandrusticerad puts och därunder finns en hög sockel av natursten och därunder en låg sockel av granit. Portdörr är i mycket gott skick och är målad i en brun kulör.

I huset finns mycket fina och välbevarade lägenheter med många originaldetaljer bevarade: höga golvsocklar, trägolv, parkettgolv, stuckaturer i sparsmakad jugendstil, dörrar i jugendstil med enklare spegling, eldstäder och listverk i jugendstil.

I huset finns ett välbevarat trapphus med ingång via portikgången, med adress Hörngatan 3. Dörrarna till trapphuset består av två pardörrar i brun kulör och som är mycket välbevarade. Färgsättningen är av sentida karaktär medan dörrarna till lägenheterna är ådringsmålade (påbättrad) och en hiss från uppförandeåret. I hissen finns en fin och välbevarad hisskorg med ursprunglig dörr av borstad aluminium. Golvmaterialet består av svart/vitrutig marmor. Lilla trapphuset, med ingång till gårdsflygeln, är av modernare karaktär med flingfärg, golv av schackrutig marmor och lägenhetsdörrar av nyare karaktär från 1972.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.