Gård i Borg och Löts socken. Ägs under Finspång.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)