Herrgård i Östra Eneby socken, vid Motala ström strax väster om Norrköping, 1 1/2 mantal, taxeringsvärde 100 000 kronor. Himmelstalunds fordom mycket ansedda hälsobrunn är numera föga besökt. Byggnaderna är taxerade till 6 000 kr.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)