Hertzmansplan i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Per Fredrik Hertzman (1810–1884) var justitierådman i Norrköping 1842–1878. Sin största insats torde han ha gjort som stadshistoriker och hembygdsforskare – ett  sammanhang i vilket han betecknats som auktoritet av högsta rang. Hans Historisk-Statistisk beskrivning över Norrköpings stad från äldre till nuvarande tid från 1866 är av vikt och han förekommer både i litteraturförteckningen och i gatunamnsregistret i Norrköpings gatunamn. Hertzman var även flitig medarbetare i Norrköpings Tidningar under signaturen ”Thure”.