Den 24 februari 1972 namngavs Herstabergsvägen i Herstadberg.

Vägen leder till och genomkorsar området Herstadberg. Herstabergs herrgård som omtalas första gången 1409. Den har varit i bland annat släkten Horns, fabrikören John Swartz och grosshandlaren Ludvig Ringborgs ägo. Mangårdsbyggnaden om 19 rum och kök liksom gårdsflyglarna uppfördes på 1830-talet. I dag finns bara de gula flygelbyggnaderna kvar.

Gården hette ursprungligen Herstad och den äldsta kända formen, Hirikstadha, visar att namnet består av det fornsvenska mansnamnet Hirik eller Herik. Slutledet berg lades till i slutet av 1700-talet och är ett vanligt sätt att förädla herrgårdsnamn. Stavningen av herrgårdens namn har skiftat vilket lett till att stavningarna på stadsdelen Herstadberg och gatan Herstabergsvägen skiljer sig åt.