Den 4 november 1993 namngavs Hedenlundavägen i Borg.

Vägen ”betjänar fastigheterna vid Hedenlunda”. Gården Hedenlund byggdes på 1910-talet. ”När den nyskapade gårdens mark 1914 uppmättes hittade lantmätaren på namnet Hedenlunda, som alltså är nytt och alltså ej har stöd i orten tidigare” kommenteras i ortnamnsregistret. Samma år styckades tomter av för husen som nu ligger vid Hedenlundavägen.